Zarząd Oddziału SBP w Olsztynie

  • Ewa Rudnicka  – przewodnicząca (ewa.gorniak@uwm.edu.pl)
  • Barbara Michalska – skarbnik (basia_zmichalska@wp.pl)
  • Monika Hrynkiewicz – sekretarz (hrynkiewicz@op.pl)
  • Hanna Daniluk (h.daniluk@vp.pl)
  • Danuta Treszczyńska (danutatreszczynska@wp.pl)
  • Małgorzata Zmudczyńska (motek@wp.pl)

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

  • Scholastyka Baran – przewodnicząca (scholastyka.baran@uwm.edu.pl)
  • Przemysław Zieliński – sekretarz (przemyslaw.zielinski@uwm.edu.pl)
  • Barbara Ochranowicz (bochranowicz@gmail.com)