Zarząd Koła SBP w Szczytnie

  • Ewa Zawrotna – przewodnicząca (gb_lipowiec@op.pl)
  • Ewa Żebrowska – sekretarz (evita1210@interia.pl)
  • Danuta Maciejewska– skarbnik
  • Bożena Berk – członek
  • Danuta Mrówka – członek