Zarząd Koła SBP w Nidzicy

  • Regina Nowak – przewodniczaca (bibliotekawnapiwodzie@interia.pl)
  • Małgorzata Szczepkowska – sekretarz (mgbpnid@wbp.olsztyn.pl)
  • Wiesława Błażewicz – skarbnik (mgbpnid@wbp.olsztyn.pl)