Zarząd Koła SBP w Lidzbarku Warmińskim

  • Dorota Paleń-Krajewska – przewodnicząca (dyrektor.mbp@lidzbarkwarminski.pl)
  • Jadwiga Błażewicz-Jędrych – sekretarz (gbpkiwity@wbp.olsztyn.pl)
  • Lucja Pawluszkiewicz – skarbnik (gromadzenie.mbp@lidzbarkwarminski.pl)

 

Siedziba Koła:

Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim
ul. Ratuszowa 3
11 -100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 767 30 25