Zarząd Koła SBP w Giżycku

  • Danuta Treszczyńska – przewodnicząca
  • Maria Tuczyńska  – sekretarz
  • Teresa Chandoszko – skarbnik