Zarząd Koła SBP w Bartoszycach

Joanna Turuta – przewodnicząca (tel. 604 458 878 jturuta@wp.pl)
Danuta Zwierełło – sekretarz (dankaz@poczta.onet.pl)
Katarzyna Janczewska-Pszczoła – skarbnik (kjanczewskapszczola@gmail.com)

Siedziba Koła:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Ogrodowa 1a
11-200 Bartoszyce