20-21 października w Warszawie  odbyły się obchody 100-lecia SBP oraz Krajowy Zjazd Delegatów SBP. Okręg Warmińsko-Mazurski reprezentowali: Marian Filipkowski – członek honorowy SBP, Krzysztof Dąbkowski, Hanna Okońska (Olsztyn), Jolanta Karmowska (Elbląg) oraz Katarzyna Janczewska-Pszczoła (Bartoszyce).

Podczas KZD SBP przewodniczący naszego Okręgu – Krzysztof Dąbkowski został wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego.

Miło nam również poinformować, że członkowie Stowarzyszenia z naszego Okręgu otrzymali zaszczytne wyróżnienia. Pani Renata Pietrulewicz wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej otrzymała ODZNAKĘ HONOROWĄ „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” z rąk wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego. Pani Danuta Konieczna, wieloletni dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie – godność CZŁONKA HONOROWEGO SBP. Ponadto Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie została uhonorowana MEDALEM „BIBLIOTHECA MAGNA PERENNISQUE”.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Na uroczyste podsumowanie działalności SBP na Warmii i Mazurach zapraszamy 29 listopada do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (ul. Stare Miasto 33).

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP w Olsztynie informuje, iż:

I. Koła, na walnych zebraniach, które wg harmonogramu przygotowań do KZD SBP 2017 r. powinny być przeprowadzone do 30 III 2017 r. , wybierają delegatów na Zjazd Oddziałowy w liczbie:

Oddział SBP w Olsztynie
Koło w Biskupcu Pomorskim – 2 delegatów
Koło w Biskupcu Reszelskim – 1 delegat
Koło w Dobrym Mieście – 2 delegatów
Koło w  Działdowie – 5 delegatów
Koło w Giżycku – 4 delegatów
Koło w Korszach – 1 delegat
Koło w Nidzicy – 2 delegatów
Koło w Olsztynie – 21 delegatów
Koło w Szczytnie – 4 delegatów

Oddział w Elblągu
Koło Emerytów – 8 delegatów
Koło Miejskie – 8 delegatów
Koło Powiatowe – 2 delegatów

Oddział w Bartoszycach
Koło w Bartoszycach – 4 delegatów
Koło w Lidzbarku Warmińskim – 2 delegatów

II. Oddziały, na Oddziałowych Zjazdach Delegatów, które wg powinny się odbyć do 8 VI 2017 r., wybierają delegatów na Zjazd Okręgowy w liczbie:

Oddział w Bartoszycach – 3 delegatów
Oddział w Elblągu – 9 delegatów
Oddział w Olsztynie – 22 delegatów

W zależności od liczby delegatów, Zjazdy Oddziałowe wybierają od 1 do 3 zastępców delegata. Zastępcy uczestniczą w Okręgowym Zjeździe Delegatów w przypadku niemożliwości wypełnienia mandatu przez któregoś z delegatów.

W Oddziale w Bartoszycach, zgodnie z §33.2 Statutu SBP, Zjazd może być zorganizowany przy bezpośrednim udziale wszystkich członków zwyczajnych oraz członków honorowych z danego Oddziału.

UWAGA! Informacje o delegatach Wybranych na Okręgowy Zjazd Delegatów powinny wpłynąć do Okręgu  najpóźniej do 8 VI 2017 r.

III. Okręg, na Okręgowym Zjeździe Delegatów, który odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (ul. 1 Maja 5),  wybiera 3 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

W zależności od liczby delegatów Zjazdy Okręgowe wybierają od 1 do 3 zastępców delegata. Zastępcy uczestniczą w Krajowym Zjeździe Delegatów w 2017 r. w przypadku niemożliwości wypełnienia mandatu przez któregoś z delegatów.

Dane zostały przygotowane w oparciu o liczbę członków w bazie SBP.

Szczegółowe zasady wyboru delegatów – Uchwała Nr 3/2016 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2017 r.

Sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP w Olsztynie,
Hanna Okońska

Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie odbył się 6 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. W zjeździe udział wzięło 45 osób, w tym 34 delegatów uprawnionych do głosowania. Czytaj dalej

24 stycznia 2013 roku w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie odbył się Oddziałowy Zjazd Delegatów. W zjeździe wzięło udział 31 delegatów. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

Prezydium Zarządu Oddziału w Olsztynie serdecznie zaprasza na Oddziałowy Zjazd Delegatów SBP. Zjazd odbędzie się 24 stycznia 2013 r. siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w przy ul. Natalii Żarskiej 2 o godz. 10.30 (II termin – godz. 10.45).

Porządek obrad

Hanna Okońska,
Przewodnicząca Oddziału SBP w Olsztynie

Zarząd Oddziału SBP w Olsztynie informuje, iż z obliczeń członków zapisanych w bazie SBP wynika, że w Oddziale Olsztyńskim na Zjazd Oddziałowy może być wybranych 40 delegatów ze wszystkich Kół (łączna liczba członków w Oddziale Olsztyńskim – 201). Na poszczególne Koła przypada następująca liczba delegatów:

Olsztyn – 18 delegatów,
Biskupiec Pomorski – 2 delegatów,
Biskupiec Reszelski – 1 delegat,
Dobre Miasto – 2 delegatów,
Dywity – 1 delegat,
Działdowo – 3 delegatów,
Giżycko – 3 delegatów,
Kętrzyn – 0 delegatów,
Korsze – 1 delegat,
Nidzica – 3 delegatów,
Szczytno – 6 delegatów,
Ełk – 0 delegatów.

Przewodnicząca Oddziału SBP w Olsztynie,
Hanna Okońska