Konkurs Bibliotekarz Roku 2019

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło rozpoczęcie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2019.
Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej  cenieni  bibliotekarze  w  poszczególnych  województwach,  w  drugim  etapie  spośród laureatów regionalnych dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku 2019 cieszącego się największym uznaniem w kraju.
W imieniu Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie zachęcamy do udziału w konkursie i wytypowania Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza Roku 2019.
Formuła konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować różne typy bibliotek, a oceniane dokonania dotyczyć mogą różnych obszarów aktywności zawodowej.
Do konkursu zgłoszony może być każdy bibliotekarz wyróżniający się ciekawymi inicjatywami podjętymi w 2019 roku. Kandydatów może zgłaszać każdy pod warunkiem uzyskania ich zgody.

Informacje o konkursie (regulamin konkursu, formularz zgłoszenia z niezbędnymi dokumentami) dostępne są także na portalu SBP: http://www.sbp.pl/konkurs/informacje?konkurs_id=22016
Termin zgłaszania kandydatur: 28 lutego 2020 r. (e-mail: warminsko-mazurski@sbp.pl, adres: Okręg SBP w Olsztynie, ul. 1-Maja 5, 10-117 Olsztyn).

Bardzo prosimy też o rozpowszechnienie powyższej informacji w swoim lokalnym środowisku.

Hanna Okońska Sekretarz Okręgu W-M SBP w Olsztynie