Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SBP w Olsztynie, 22 marca 2017

22 marca 2017 w Planecie 11 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Miejskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 28 członków.

Przewodnicząca Koła, pani Ewa Romejko, przedstawiła sprawozdanie z 4-leteniej kadencji Zarządu, prezentując formy jego działalności, takie jak:

  • coroczne spotkania noworoczne, w trakcie których zebrani mieli okazję uczestniczyć: w występie artystycznym dzieci z Przedszkola nr 6 w Olsztynie, spektaklu w wykonaniu Anais Fleur przygotowanym w oparciu o życie i twórczość   Alberta Camus, wykładzie prof. Stanisława Achremczyka na temat „Zwyczajów bożonarodzeniowych i noworocznych na Warmii i Mazurach”, prelekcji  Iwiny Myszko na temat  „Otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej na czytelnika niepełnosprawnego”, pokazie zabaw integrujących grupę;
  • cykl wizyt członków Koła w olsztyńskich bibliotekach: Bibliotece Uniwersyteckiej, Hosianum, WBP w Olsztynie i OSW;
  • wyjazd studyjny do Warszawy połączony z wizytą w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, zwiedzaniem Centrum Nauki KOPERNIK i spektaklem w Teatrze Syrena.

Koło SBP współorganizowało ogólnopolską konferencję „Nie zmuszajmy dzieci do czytania – nowe spojrzenie na czytelnictwo dziecięce”.

Sprawozdanie finansowe złożyła skarbnik koła Małgorzata Zmudczyńska. Przedstawiła aktualny stan wpłat składek członkowskich.

Po wysłuchaniu sprawozdań obecni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Koła.

Podczas zebrania w głosowaniu jawnym wyłoniony został nowy Zarząd w składzie:

  • Iwona Myszko – przewodnicząca
  • Przemysław Zieliński – skarbnik
  • Adrianna Walendziak – sekretarz
  • Krystyna Licka – członek
  • Celina Witkowska – członek

Podziękowano dotychczasowemu zarządowi za zaangażowanie w pracę na rzecz stowarzyszenia. Przedstawiono wnioski do pracy nowego Zarządu podkreślając, że ideą stowarzyszenia jest praca i współpraca wszystkich członków.

Wybrano 21 delegatów na Zjazd Oddziału SBP.