Zaproszenie na walne zebranie Koła Miejskiego SBP w Olsztynie 22 marca 2017 r.

Zarząd Koła Miejskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie zaprasza w dniu 22 marca 2017 r. o godz. 10.00 (I termin), do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie  – Planeta 11, przy Al. Piłsudskiego 38, na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W przypadku braku kworum, II termin zebrania ustala się na dzień 22 marca 2017 r. o godz. 10.30 .

Porządek zebrania:

  1. Wybór przewodniczącego oraz prezydium zebrania.
  2. Przyjęcie regulaminu zebrania i porządku obrad.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
  4. Sprawozdanie z działalności Koła Miejskiego SBP w Olsztynie w czasie kadencji 2012/2017.
  5. Sprawozdanie finansowe Koła Miejskiego SBP w Olsztynie.
  6. Wybór przewodniczącego Zarządu Koła Miejskiego SBP w Olsztynie.
  7. Wybór Zarządu Koła Miejskiego SBP w Olsztynie.
  8. Wybór delegatów na zjazd Oddziału SPB.
  9. Wnioski i sprawy różne.

Przewodnicząca Koła Miejskiego SBP w Olsztynie
Ewa Romejko