Informacja o liczbie delegatów na KZD SBP 2017 r.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP w Olsztynie informuje, iż:

I. Koła, na walnych zebraniach, które wg harmonogramu przygotowań do KZD SBP 2017 r. powinny być przeprowadzone do 30 III 2017 r. , wybierają delegatów na Zjazd Oddziałowy w liczbie:

Oddział SBP w Olsztynie
Koło w Biskupcu Pomorskim – 2 delegatów
Koło w Biskupcu Reszelskim – 1 delegat
Koło w Dobrym Mieście – 2 delegatów
Koło w  Działdowie – 5 delegatów
Koło w Giżycku – 4 delegatów
Koło w Korszach – 1 delegat
Koło w Nidzicy – 2 delegatów
Koło w Olsztynie – 21 delegatów
Koło w Szczytnie – 4 delegatów

Oddział w Elblągu
Koło Emerytów – 8 delegatów
Koło Miejskie – 8 delegatów
Koło Powiatowe – 2 delegatów

Oddział w Bartoszycach
Koło w Bartoszycach – 4 delegatów
Koło w Lidzbarku Warmińskim – 2 delegatów

II. Oddziały, na Oddziałowych Zjazdach Delegatów, które wg powinny się odbyć do 8 VI 2017 r., wybierają delegatów na Zjazd Okręgowy w liczbie:

Oddział w Bartoszycach – 3 delegatów
Oddział w Elblągu – 9 delegatów
Oddział w Olsztynie – 22 delegatów

W zależności od liczby delegatów, Zjazdy Oddziałowe wybierają od 1 do 3 zastępców delegata. Zastępcy uczestniczą w Okręgowym Zjeździe Delegatów w przypadku niemożliwości wypełnienia mandatu przez któregoś z delegatów.

W Oddziale w Bartoszycach, zgodnie z §33.2 Statutu SBP, Zjazd może być zorganizowany przy bezpośrednim udziale wszystkich członków zwyczajnych oraz członków honorowych z danego Oddziału.

UWAGA! Informacje o delegatach Wybranych na Okręgowy Zjazd Delegatów powinny wpłynąć do Okręgu  najpóźniej do 8 VI 2017 r.

III. Okręg, na Okręgowym Zjeździe Delegatów, który odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (ul. 1 Maja 5),  wybiera 3 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

W zależności od liczby delegatów Zjazdy Okręgowe wybierają od 1 do 3 zastępców delegata. Zastępcy uczestniczą w Krajowym Zjeździe Delegatów w 2017 r. w przypadku niemożliwości wypełnienia mandatu przez któregoś z delegatów.

Dane zostały przygotowane w oparciu o liczbę członków w bazie SBP.

Szczegółowe zasady wyboru delegatów – Uchwała Nr 3/2016 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2017 r.

Sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP w Olsztynie,
Hanna Okońska