Konferencja „Bibliotekarz – kierunki rozwoju”

W imieniu Zarządu Okręgu i Zarządu Oddziału SBP w Olsztynie serdecznie zapraszam do udziału w Warmińsko-Mazurskiej Konferencji dla bibliotekarzy i pracowników bibliotek pt. „Bibliotekarz – kierunki rozwoju”, która odbędzie się 28 września 2016 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o zgłoszenia na załączonym formularzu do dnia 25 września 2016 roku.

Program konferencji

Formularz

Monika Hrynkiewicz
Przewodnicząca Oddziału SBP w Olsztynie