Zaproszenie do udziału w konferencji „Bibliotekarz – kierunki rozwoju” w dniu 29.09.2016 r.

W imieniu Zarządu Okręgu i Zarządu Oddziału SBP w Olsztynie informuję, że w dniu 29 września 2016 roku odbędzie się kolejna konferencja naukowa „Bibliotekarz – kierunki rozwoju”, współorganizowana przez olsztyńskie biblioteki. Zapraszamy wszystkich chętnych bibliotekarzy do aktywnego w niej uczestnictwa i zgłoszenie się z krótkim wystąpieniem (10-15 min) na temat dobrych praktyk w zawodzie bibliotekarza lub innymi spostrzeżeniami dotyczącymi naszego zawodu. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 sierpnia na adres e-mail: sbp.oddzial.olsztyn@wp.pl.

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • nazwę biblioteki,
  • tytuł wystąpienia,
  • czas wystąpienia.

Organizatorzy skontaktują się z referentami w celu ustalenia dalszych szczegółów.
Monika Hrynkiewicz,
Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Olsztynie