Otwarcie wystawy „Nestor olsztyńskich bibliotekarzy – Jan Wróblewski”, Biblioteka Uniwersytecka, 19 marca 2015 r.

Szanowni Państwo,

Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej ma zaszczyt zaprosić na wystawę „Nestor olsztyńskich bibliotekarzy – Jan  Wróblewski”. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w czytelni Oddziału w czwartek 19 marca o godzinie 10 i zostanie uświetnione wykładem Pani Profesor Zoji Jaroszewicz-Pieresławcew.  Na wystawie będzie można zobaczyć materiały dokumentujące życie, działalność i pracę naukową prof. Jana Wróblewskiego, założyciela Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Wyższej Szkole Nauczycielskiej (potem Pedagogicznej) w Olsztynie i organizatora olsztyńskich studiów bibliotekoznawczych, wicedyrektora Biblioteki Wyższej Szkoły Rolniczej, autora szeregu publikacji dotyczących czytelnictwa i historii książki. Wśród eksponatów są fotografie, nagrania wykładów bibliotekoznawczych, rękopisy, korespondencja (m.in. z Czesławem Miłoszem), ocalone zbiory Towarzystw Czytelni Ludowych, a także znajdujące się w zasobach Biblioteki publikacje Profesora. Część materiałów udostępniło Archiwum i Muzeum UWM.

Wystawę w Oddziale Zbiorów Specjalnych można będzie zwiedzać do 20 września. Zapraszam do zapoznania się i udziału w wykładzie inauguracyjnym.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Zieliński
zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie
89 523-33-09
przemyslaw.zielinski@uwm.edu.pl