Konkurs Bibliotekarz Roku 2013

Szanowni Państwo,

trwa IV edycja Konkursu Bibliotekarz Roku 2013.  Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie zachęca do udziału w Konkursie i zgłaszania bibliotekarek/bibliotekarzy na kandydatów do wojewódzkiego etapu konkursu Warmińsko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2013

Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować różne typy bibliotek, a oceniane dokonania dotyczyć różnych obszarów aktywności zawodowej. Do konkursu zgłoszony może być każdy bibliotekarz z co najmniej 5-letnim stażem pracy w bibliotece, niezależnie od typu biblioteki, wyróżniający się ciekawymi inicjatywami w 2013 roku.

Prawo do zgłaszania kandydatów (pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział w Konkursie) mają zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje, dyrekcje bibliotek, lokalne władze.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym, zarządy okręgów wybierają Bibliotekarzy Roku poszczególnych województw. Zwycięzcy przechodzą do etapu drugiego i jako finaliści biorą udział w ogólnopolskim plebiscycie internetowym, wyłaniającym Bibliotekarza Roku 2013 w skali kraju.

Zwracamy się do struktur SBP, bibliotek, lokalnych władz o aktywne włączenie się w promowanie wyróżniających się bibliotekarzy, których przecież nie brakuje w każdym środowisku. Jest to znakomita okazja do uhonorowania osiągnięć kreatywnych i ambitnych bibliotekarzy, którzy mimo częstych problemów finansowych modernizują lokale i wyposażenie bibliotek, unowocześniają metody pracy, stale poszerzają ofertę skierowana do mieszkańców. Jest to też znakomita okazja do pokazania i promowania działalności biblioteki lokalnej.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia oraz harmonogram  zajduje się na portalu http://www.sbp.pl/konkursy/bibliotekarz_roku.

Przypominamy, że chociaż Konkurs organizowany przez SBP kandydat na Bibliotekarza Roku nie musi należeć do Stowarzyszenia.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do 28 lutego 2014 r. (e-mail:warminsko-mazurski@sbp.pl, adres: Okręg SBP w Olsztynie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. 1-Maja 5, 10-117 Olsztyn).

 

Zarząd Okręgu SBP w Olsztynie