spotkanie Zarządu Okręgu

Drogie koleżanki i koledzy, w dniu 26.10.2013 r. w Planecie 11, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie, odbyło się spotkanie Zarządu Okręgu z przedstawicielami oddziałów oraz kół SBP województwa Warmińsko-Mazurskiego. Program zebrania obejmował m.in. sprawozdanie delegatów Okręgu Warmińsko-Mazurskiego z Krajowego Zjazdu SBP oraz wypracowanie programu działalności Warmińsko-Mazurskiego SBP na lata 2013 – 2017. W trakcie zebrania, uczestnicy podjęli dyskusję na temat problemów przed którymi stoi SBP, jak również wyrazili swoje oczekiwania wobec działań Zarządu w przyszłości. Spotkanie przebiegało w koleżeńskiej i merytorycznej atmosferze, co pozwoliło wypracować wspólne stanowisko w kwestii działań na następne czterolecie. Biorąc pod uwagę postulaty zgłaszane przez przedstawicieli poszczególnych Oddziałów i Kół, w najbliższym czasie Zarząd przygotuje dokument programowy, w którym zostaną skonkretyzowane kierunki działań naszej organizacji.