Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 14 listopada 2013 r. zmarł  Jan Burakowski.

Zwykształcenia polonista, z zawodu i z zamiłowania bibliotekarz, aktywny działacz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz olsztyńskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Ponad 40 lat przepracował w bibliotekarstwie,
w tym 31 lat
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Za pracę społeczną i zawodową został wyróżniony m.in.   Złotym Krzyżem Zasługi,  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,  Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Odznaką Honorową „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”.

Przez współpracowników i przyjaciół na zawsze zostanie zapamiętany jako wspaniały człowiek, niesamowity pasjonat oddany idei bibliotekarstwa publicznego.

Najbliższym oraz wszystkim, których ta śmierć napełniła smutkiem, przekazujemy wyrazy współczucia.

Zarząd Okręgu w Olsztynie oraz koleżanki i koledzy za Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Warmińsko – Mazurskiego