Wycieczka do Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM”, 24 października 2013 r.

Zarząd Koła Miejskiego SBP w Olsztynie zaprasza wszystkich chętnych na wycieczkę do Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM” i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zwiedzanie biblioteki rozpocznie się 24 października 2013 o godz. 11:00.

http://www.hosianum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=544

Zbiórka bibliotekarzy przed budynkiem biblioteki HOSIANUM w Redykajnach ul. Kard. S. Hozjusza 15 godz. 10:55

Dojazd autobusami MPK linia nr 1 i 27:

  • Linia numer 1: przystanek Plac Roosevelta 10:04, 10:34
  •  Linia numer 27: przystanek Plac Roosevelta 10:19

Serdecznie zapraszam,
Ewa Romejko Przewodnicząca Koła Miejskiego SBP w Olsztynie