Propozycja kierunków działań Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP w Olsztynie na lata 2013 – 2017

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest największą i najdłużej działającą organizacją zawodową, która funkcjonuje w województwie warmińsko-mazurskim. Zrzesza około 300 członków, pracowników wszystkich typów bibliotek, co niewątpliwe ma ważne znaczenie nie tylko dla trwania organizacji, ale przede wszystkim pozytywnie wpływa na jej rozwój.

Biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stoją przed tą organizacją w przyszłości, konieczne jest wyznaczenie kierunków działalności Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP na obecną kadencję (2013 – 2017).

7 października 2013 r. odbyło się spotkanie Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP mające na celu stworzenie programu działania na najbliższe cztery lata. Uczestnicy obrad, jako najważniejsze kwestie istotne dla przyszłości Stowarzyszenia wymienili:

 • integrację zawodową,
 • usprawnienie komunikacji w strukturze,
 • poprawę wizerunku organizacji,
  • modernizacja strony www.sbp.olsztyn.pl,
  • wzmocnienie pozycji nie tylko w środowisku bibliotekarskim, ale również w jego otoczeniu, m.in. wśród władz państwowych
  • i samorządowych,
  • promocja Stowarzyszenia wśród młodych bibliotekarzy,
 • stworzenie atrakcyjnej oferty dla młodych bibliotekarzy,
 • podjęcie działań partnerskich z instytucjami kultury działającymi w województwie warmińsko-mazurskim,
 • organizację konferencji, szkoleń, wizyt studyjnych w celu podnoszenia kompetencji zawodowych bibliotekarzy,
 • zainicjowanie kontaktów międzynarodowych ze stowarzyszeniami o podobnym charakterze działalności,
 • aktywne uczestnictwo przy tworzeniu aktów legislacyjnych dotyczących funkcjonowania bibliotek,
 • pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, które można byłoby przeznaczyć m.in. na szkolenia i inne czynności służące rozwojowi kompetencji zawodowych członków SBP.

Zaplanowane działania wpisują się w strategię SBP na lata 2010 – 2021.

Wszystkich członków SBP w województwie warmińsko-mazurskim serdecznie zapraszamy do dyskusji nad propozycjami dotyczącymi kierunków rozwoju naszej organizacji oraz do aktywnego udziału w ich realizacji.

Wszystkie propozycje oraz uwagi prosimy kierować na adres warminsko-mazurski@sbp.pl do 15 listopada 2013 r.

Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP w Olsztynie,
Krzysztof Dąbkowski