Rusza II edycja konkursu stypendialnego im. Olgi Rok

Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu Stypendialnego im. Olgi Rok! W ramach Funduszu organizowany jest coroczny konkurs stypendialny dla bibliotekarek zatrudnionych w bibliotekach publicznych, działających w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 20 tysięcy mieszkańców,  niezależnie od wieku, wykształcenia czy stażu pracy. Laureatka konkursu otrzymuje Stypendium im. Olgi Rok w wysokości 2 500 zł, które może być przeznaczone na dowolny cel związany z rozwojem osobistym.

Wnioski należy przesyłać do dnia 16 sierpnia 2013 roku na adres: stypendiumolgirok@filantropia.org.pl

W formularzu należy opisać między innymi:

  • aktualne miejsce pracy i wykonywane obowiązki,
  • potrzeby osób korzystających z biblioteki i sposoby, w jaki biblioteka do nich dociera,
  • jeden projekt biblioteki będący szczególnym powodem do dumy,
  • najważniejsze doświadczenie związane z pracą w bibliotece,
  • rozwój swojej biblioteki w perspektywie 10 lat,
  • współpracę z członkami lokalnej społeczności.

Do zgłoszenia można dołączyć list polecający np. od osoby korzystającej z biblioteki, innej bibliotekarki lub przedstawiciela samorządu czy innej lokalnej instytucji, artykuły prasowe potwierdzające osiągnięcia, a także zdjęcia ilustrujące prowadzone projekty.

Kapituła konkursu przy ocenie zgłoszeń bierze pod uwagę całokształt doświadczeń życiowych kandydatek, zaangażowanie w działalność biblioteki oraz nowatorskie metody współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi.
Osoby, które brały udział w pierwszej edycji (z wyłączeniem laureatki) mogą zgłaszać się ponownie, pod warunkiem przygotowania nowego wniosku.

Stypendium zostanie wręczone podczas IV Kongresu Bibliotek Publicznych 21 października 2013 roku, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Operatorem Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizująca Program Rozwoju Bibliotek, w którym uczestniczy ponad 3 300 bibliotek z terenów wiejskich i małych miast.

REGULAMIN KONKURSU oraz WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY

Źródło: http://www.projektbabcia.pl/