Relacja z Krajowego Zjazdu Delegatów

W dniach 07 – 06 czerwca 2013 r. w Warszawie odbył się Walny Zjazd Delegatów SBP. Nasze środowisko reprezentowało trzech delegatów: Krzysztof Dąbkowski – przewodniczący Zarządu Okręgu, Renata Pietrulewicz – wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu oraz Elżbieta Budnik – członek Zarządu Okręgu. W trakcie zjazdu udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi, wybrano nowe władze SBP, rozpatrzono wnioski zgłoszone przez członków SBP oraz przyjęto plan działalności na następne 4 lecie. Jak już zapewne państwo wiedzą, przewodniczącą SBP została ponownie wybrana koleżanka Elżbieta Stefańczyk. Wyzwania przed którymi stoi nowa przewodnicząca oraz Zarząd są ogromne, chociażby wspomnieć, że już niedługo będziemy obchodzić 100 lecie istnienia SBP. Miło nam również państwa poinformować, że członkiem Komisji Rewizyjnej wybrano naszą koleżankę Elżbietę Budnik, której serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz SBP. W pierwszym dniu zjazdu, nasi dodatkowo uczestniczyli w bardzo miłej uroczystości, a mianowicie koleżanka Wiesława Borkowska – Nichthauser za swoją działalność na rzecz środowiska bibliotekarzy oraz kultury otrzymała Dyplom Ministra Kultury. W najbliższym czasie Zarząd Okręgu planuje zwołać zebranie z Zarządami Oddziałów oraz Kół, w trakcie którego wypracujemy wspólny plan na kolejne 4 lecie uwzględniając postulaty, jakie pojawiły się na Zjeździe Krajowym Delegatów.

Krzysztof Dąbkowski,
przewodniczący Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie