Informacja o Zebraniu Zarządu Oddziału SBP w Olsztynie

6 marca 2013 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Oddziału. W zebraniu wzięli udział wszyscy członkowie zarządu. Przewodnicząca przedstawiła plan na najbliższą kadencję 2013-2016 oraz zadania statutowe do realizacji przez Zarząd Oddziału. Sporządzono plan pracy na rok 2013. Przyjęto uchwałę o powołaniu Koła w Korszach i przyjęciu 7 jego członków.

 

Monika Hrynkiewicz
Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Olsztynie