Informacja o legitymacjach członkowskich SBP

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

zarządy oddziałów otrzymały legitymacje członkowskie dla wszystkich członków SBP, których dane wpisane zostały do elektronicznej bazy członków. Legitymacja uprawnia do korzystania z programu ulg i bonusów w zakresie określonym Regulaminem przyznawania ulg i bonusów członkom SBP w roku 2013.

Legitymacja jest imienna i zawiera miejsca na hologramy potwierdzające opłacenie przez członka składek. Hologramy wydawane będą przez oddziały raz w roku po otrzymaniu od kół informacji o opłaconych przez ich członków składkach. W roku bieżącym na legitymacjach znajdzie się hologram z rokiem 2013 (jeśli członek opłacił składkę członkowską za 2012 rok).

W związku z powyższym zwracam się do Członków z okręgu warmińsko-mazurskiego, aby zgłaszali się do zarządów kół w celu weryfikacji swoich danych osobowych oraz opłacili należną składkę. Zarządy kół czekają na informacje do 25 marca 2013 roku. Legitymacje będą rozdawane członkom w kwietniu.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt e-mail: oddzial_spb_olsztyn@wp.pl

Info: Monika Hrynkiewicz