Rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych podpisane

5 grudnia 2012 roku podpisane zostało Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2012 roku.

Treść rozporządzenia znajdziecie Państwo pod adresem:

http://static.e-prawnik.pl/isap/du/2012/DU201201394.pdf

Źródło: www.sbp.pl