Noworoczne spotkanie Koła Miejskiego SBP w Olsztynie

W bibliotece Abecadło odbyło się noworoczne spotkanie Koła Miejskiego SBP w Olsztynie. Spotkanie rozpoczął występ dzieci z Przedszkola nr 6 „Przybieżeli do Betlejem”. W dalszej części dyplomy i upominki otrzymali bibliotekarze, którzy w roku 2012 obchodzili jubileusz lat pracy :

  • Helena Bartnik – 45 lat
  • Elżbieta Całkiewicz – 40 lat
  • Krystyna Adamowicz-Daniłowicz – 40 lat
  • Barbara Michalska – 40 lat
  • Jadwiga Zdanowska – 40 lat
  • Barbara Samulowska-Dramińska – 35 lat
  • Andrzej Marcinkiewicz – 35 lat
  • Beata Anek-Kucharek – 30 lat
  • Romualda Jachnowicz – 25 lat.

Przewodnicząca Okręgu pani Wiesława Borkowska-Nichthauser podziękowała panu Kamilowi Iwańczykowi, twórcy strony internetowej Okręgu Warmińsko-Mazurskiego SBP. Przewodnicząca Koła Miejskiego pani Ewa Romejko przedstawiła propozycję planu pracy Koła na rok 2013.

Info: Ewa Romejko