Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SBP w Olsztynie, 18 listopada 2012 r.

28 listopada 2012 w sali konferencyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Miejskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 36 członków.

Sprawozdanie z działalności koła złożyła przewodnicząca Elżbieta Całkiewicz. Mówiła między innymi o zorganizowanych przez koło wycieczkach, np. do Lwowa (w tym wizyta w Bibliotece Uniwersyteckiej), Warszawy, gdzie uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia z przewodnikiem Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wizyty w teatrze. Koło organizowało również obchody Dnia Bibliotekarza (np. spotkanie w arboretum w Kudypach, zwiedzanie biblioteki Multicentrum, spotkanie w gospodarstwie agroturystycznym), coroczne spotkania wigilijne dla swoich członków, jak również cykliczne spotkania poświęcone wymianie doświadczeń zawodowych i pozazawodowych.

Sprawozdanie finansowe złożyła skarbnik koła Małgorzata Zmudczyńska. Przedstawiła aktualny stan wpłat składek członkowskich.

Po wysłuchaniu sprawozdań obecni jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi koła.

Podczas zebrania w tajnym głosowaniu wyłoniony został nowy zarząd koła w składzie:

  • Ewa Romejko – przewodnicząca
  • Scholastyka Baran – wiceprzewodnicząca
  • Małgorzata Karpiesiuk – sekretarz
  • Małgorzata Zmudczyńska – skarbnik
  • Katarzyna Bikowska – członek zarządu

Serdecznie podziękowano dotychczasowemu zarządowi za poświęcenie i zaangażowanie w pracę na rzecz stowarzyszenia. Przedstawiono wnioski do pracy nowego zarządu podkreślając, że ideą stowarzyszenia jest praca i współpraca wszystkich członków.

Wybrano 18 delegatów na Zjazd Oddziału SBP.

Małgorzata Zmudczyńska