Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SBP w Giżycku, 29 października 2012 r.

29 października br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła SBP w Giżycku. Uczestniczyło w nim 11 członków na 14 zapisanych oraz dwie osoby zainteresowane wstąpieniem do Stowarzyszenia. Po powitaniu przez przewodniczącą koła, złożyła ona sprawozdanie z działalności za lata swojej kadencji tj. 2011 – 2012. Następnie krótkie sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik koła Teresa Chandoszko. Nikt z członków nie miał uwag do żadnego ze sprawozdań.

Następnie przewodnicząca zaproponowała powołanie komisji i tajne głosowanie nad wyborem Zarządu. Maria Archacka złożyła wniosek, aby Zarząd pozostał w niezmienionym składzie. Wszyscy zebrani jednogłośnie przegłosowali wniosek i stary Zarząd został nowym.

W dalszej części spotkania przy kawie, herbacie i własnych wypiekach przyjęto w poczet koła nowego członka panią Bożenę Butkiewicz, (druga osoba jeszcze nie podjęła decyzji), dyskutowano nad planami koła oraz nad wspólnym jeszcze tegorocznym wyjazdem do filharmonii.

 

Przewodnicząca Koła SBP w Giżycku,
Danuta Treszczyńska