Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SBP w Nidzicy, 4 października 2012 r.

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy, 4 października 2012 r. o godz.10.00, spotkali się członkowie Koła, by wybrać nowy Zarząd Koła SBP. W zebraniu uczestniczyło 11 członków.

Przewodnicząca Koła SBP, Regina Nowak, przedstawiała krótkie sprawozdanie z dotychczasowej działalności Koła „Co za Nami”. M.in.: w Leksykonie Kultury została zamieszczona informacja na temat Koła SBP w Nidzicy; członkowie stowarzyszenia brali udział w:

  • obchodach Dnia Bibliotekarza (promocja Tygodnia Bibliotek – wystawy, lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek powiatu nidzickiego, itd.);
  • szkoleniach PRB w Tylkowie ”Podaj dalej” (Kozłowo, Janowo, Nidzica);
  • V Maratonie Kulturalnym „Nidzickie spotkania z książką i teatrem”;
  • konferencjach.

Od 2012 r prowadzony jest blog koła w Nidzicy – www.pracocholiki.blogspot.com.

Członkowie Koła SBP ocenili pracę Zarządu Koła SBP stwierdzeniem „ Nie zmieniamy nikogo i nic, co dobrze działa”. Członkowie w dyskusji docenili należytą promocję, współpracę i integrację wśród bibliotekarzy .

Podczas wyborów, w tajnym głosowaniu, jednogłośnie wybrano na kolejną, już czwartą kadencję, przewodniczącą Koła SBP – Reginę Nowak. Sekretarzem Koła została Małgorzata Szczepkowska, a skarbnikiem – Wiesława Błażewicz. Miłym akcentem zebrania był kwiatek dla dyrektora M-GBP za wspaniałą współpracę w ogniwach SBP, wspólna fotografia i słodki poczęstunek.

Info: Regina Nowak

Nidzica, 31.10.2012 r.