Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SBP w Działdowie, 15 listopada 2012 r.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koła w Działdowie. W zebraniu uczestniczyło 14 członków.

Gości przywitała przewodnicząca Grażyna Rajchert, która w imieniu członków Koła podziękowała dyrektor Ewie Sotomskiej za współpracę i przychylność w działaniach Koła. Przewodnicząca również otrzymała podziękowania od koleżanek za włożony wkład pracy.

Przewodnicząca Koła przedstawiła relację z działalności i uczestnictwa członków Koła w działaniach:

 • Wspieraniu twórców i artystów z Działdowa i powiatu, organizowanie wystaw, pomocy przy wydaniu Działdowskich Almanachów Poezji
 • Organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych m.in.; Wstąp po zdrowie, Mazurskie Miejsca Literackie itp.
 • Spotkaniach Dyskusyjnych Klubach Książki
 • Organizowaniu spotkań autorskich
 • Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 • Popularyzacji założeń Tygodnia Bibliotek
 • Organizowaniu wycieczek integracyjnych dla bibliotekarzy z powiatu do Leśniczówki Pranie, Płocka – zwiedzanie biblioteki dla dzieci „Chotomek”, Biblioteki Seminarium Duchowego, Warszawy – na Targi Książki, Teatru Komedii na spektakl „Prezent urodzinowy”
 • Udział w warsztatach i szkoleniach („Z filcu i korali”, „Bibułkowa wiosna” oraz „Książka kontra media” i.t.d.)
 • Udział w konferencjach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie
 • Spotkaniach wigilijnych
 • Biesiadach poetyckich w Burkacie
 • Udział w utworzeniu elektronicznej bazy członków Koła

Następnie przystąpiono do wyborów. Jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującym władzom. W tajnym głosowaniu wybrano na kolejną kadencję przewodniczącą – Grażynę Rajchert, sekretarza – Danutę Józefowicz, skarbnika – Elżbietę Wojcieszek oraz 3 delegatów na Zjazd Oddziałowy.

Po oficjalnej części przy kawie i słodkim poczęstunku zakończono obrady.

 

Przewodnicząca Koła
Grażyna Rajchert