Nabór na e-learningowy kurs języka angielskiego dla bibliotekarzy – edycja II

Osoby zainteresowane udziałem w kursie e-learningowym z języka angielskiego dla bibliotekarzy zapraszamy na platformę e-learningową Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu – http://www.bptorun.edu.pl/moodle/ w dniach od 12 listopada do 10 grudnia 2012 r. w celu rozwiązania testu kwalifikacyjnego.

Na platformie należy wybrać z listy kursów Język angielski dla bibliotekarzy – test kwalifikacyjny i założyć konto, podając dane wymagane w formularzu rejestracyjnym. Po zalogowaniu się i przed przystąpieniem do rozwiązywania „Testu kwalifikacyjnego” prosimy o uzupełnienie Państwa profilu (poza danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym) o miejsce pracy.

Szczegółowe informacje na temat kursu, który rozpocznie się 2 lutego 2013 roku, będą zamieszczane na forum aktualności kursu „Język angielski dla bibliotekarzy” oraz na stronie serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP w zakładce „Kurs języka angielskiego”. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w kursie należy wnieść opłatę, która wynosi w przypadku osoby fizycznej 123 PLN; jeżeli opłatę wnosi instytucja – kwota wynosi 100 PLN.

Pieniądze należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do 14 stycznia 2013 r.

Nr konta: 70 1160 2202 0000 0000 2814 5355
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny
02-086 Warszawa, ul. Al. Niepodległości 213
Z dopiskiem: opłata za udział w Warsztatach edukacyjnych językowych

Źródło: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP