Medal Bibliotheca Magna – Perennisque dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie została odznaczona medalem Bibliotheca Magna – Perennisque.

Serdecznie gratulujemy!