Informacja o liczbie delegatów w poszczególnych kołach Oddziału w Olsztynie

Zarząd Oddziału SBP w Olsztynie informuje, iż z obliczeń członków zapisanych w bazie SBP wynika, że w Oddziale Olsztyńskim na Zjazd Oddziałowy może być wybranych 40 delegatów ze wszystkich Kół (łączna liczba członków w Oddziale Olsztyńskim – 201). Na poszczególne Koła przypada następująca liczba delegatów:

Olsztyn – 18 delegatów,
Biskupiec Pomorski – 2 delegatów,
Biskupiec Reszelski – 1 delegat,
Dobre Miasto – 2 delegatów,
Dywity – 1 delegat,
Działdowo – 3 delegatów,
Giżycko – 3 delegatów,
Kętrzyn – 0 delegatów,
Korsze – 1 delegat,
Nidzica – 3 delegatów,
Szczytno – 6 delegatów,
Ełk – 0 delegatów.

Przewodnicząca Oddziału SBP w Olsztynie,
Hanna Okońska