Ukazał się pierwszy numer Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy!


W serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP  ukazał się pierwszy numer ogólnopolskiego, bezpłatnego czasopisma online – Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy. Czasopismo powstało z myślą o pracownikach bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Tematyka numeru koncentruje się wokół zagadnień związanych z zastosowaniem e-learningu w pracy bibliotekarza. Drugi numer czasopisma będzie dotyczył działalności bibliotek pedagogicznych na rzecz szkół i bibliotek szkolnych.

Zachęcamy do lektury!