19 września bibliotekarze z Warmii i Mazur duskutowali o „Kulturowych aspektach funkcjonowania bibliotek w przestrzeni społecznej”.

19 września w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego odbyła się konferencja „Kulturowe aspekty funkcjonowania bibliotek w przestrzeni społecznej” zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu i Zarząd Oddziału w Olsztynie. Konferencji towarzyszyły obchody 95-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Honorowym patronatem objął wydarzenie Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W spotkaniu wzięło udział ponad 130 bibliotekarzy z różnych typów bibliotek: naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych. Konferencję otworzyli: przewodnicząca Okręgu Warmińsko-Mazurskiego SBP – Wiesława Borkowska-Nichthauser oraz Rektor OSW – prof. dr hab. Henryk Kostyra. W otwarciu uczestniczyła Helena Rusiecka – Dyrektor Generalna OSW.

Listy gratulacyjne z okazji 95-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich odczytali: Berenika Oklińska (zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego) oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Joanna Mariuk.

Podczas konferencji wygłoszono 13 referatów. Prelegenci dyskutowali o kulturotwórczej roli bibliotek w środowiskach lokalnych i działaniach podejmowanych przez różnego typu biblioteki w celu propagowania i rozwoju czytelnictwa, szczególnie dzieci i młodzieży.

Nowy wizerunek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przedstawiła Ewa Kobierska-Maciuszko (dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zarządu Głównego SBP). „Nowa tożsamość bibliotek dziecięcych we współczesnej kulturze” – to temat wystąpienia dr Doroty Grabowskiej (Uniwersytet Warszawski). Podobnie tematyka bibliotek dziecięcych była przedmiotem referatu dr Grażyny Lewandowicz-Nosal (Biblioteka Narodowa), która mówiła o „Formach pracy bibliotek dla dzieci jako wprowadzenie w kulturę”. Kolejni referenci – dyrektorzy dużych bibliotek publicznych, które niedawno uzyskały nowe lokale – przedstawili atrakcyjność ciekawie zaaranżowanych przestrzeni. Paweł Braun (dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku) opowiedział o „Uczestnictwie biblioteki w życiu społecznym i kulturalnym miasta”, a Elżbieta Kampa (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu) potwierdzająco argumentowała na pytanie postawione w tytule referatu „Biblioteka- atrakcyjne miejsce w przestrzeni społecznej?”

Po przerwie miały miejsce wystąpienia bibliotekarzy warmińsko-mazurskich. Sylwia Czacharowska (dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie) w swoim wystąpieniu przedstawiła, jak w bibliotece pedagogicznej jest realizowana edukacja dla kultury. Dr inż. Scholastyka Baran i Katarzyna Bikowska (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) mówiły o „Bibliotece społecznościowej – nowoczesne przestrzenie a kultura w wersji akademickiej w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie”. „Przestrzenie oddziaływań biblioteki uczelnianej na przykładzie biblioteki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego” omówiła Elżbieta Budnik (dyrektor Biblioteki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego). Jagoda Pijanowska (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie) zajęła się w swoim wystąpieniu „Komunikacją w bibliotece jako ważnym elementem przestrzeni społecznej”. Rzadko poruszana tematyka bibliotek fachowych znalazła odbicie w referacie Moniki Hrynkiewicz (Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie) – „Rola bibliotek fachowych w olsztyńskim środowisku społecznym”. Z kolei Sylwia Białecka (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie) w referacie „Biblioteka partnerska Goethe-Institut oknem na niemiecką kulturę” przedstawiła ciekawe formy pracy dla bibliotekarzy pracujących w środowisku niemieckojęzycznym. Elżbieta Muż (Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie) opowiedziała o współpracy z radą osiedlową w wystąpieniu zatytułowanym „Tutaj się bywa – czyli jak Filia nr 9 stała się osiedlowym centrum kultury”. „Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych” przedstawiła Justyna Krakowiak (Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie)

Tematyka referatów była bardzo obszerna i poruszała wiele zjawisk i problemów będących przedmiotem zainteresowań bibliotekarzy. Obok tematów badawczych referenci poruszyli szereg praktycznych aspektów, które mogą być inspiracją dla własnych działań uczestników.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał pakiet matariałów konferencyjnych ufundowanych przez Zarząd Główny SBP w Warszawie, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusickiego.

Wszystkim prelegentom, uczestnikom i fundatorom serdecznie dziękujemy!

Zarząd Okręgu i Oddziału SBP w Olsztynie

Fotorelacja z konferencji: