Relacja z zebrania Zarządu Oddziału w Olsztynie z Przewodniczącymi Kół 21 czerwca 2012 r.

W przeddzień pierwszego dnia lata w bibliotece Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego spotkało się 11 bibliotekarzy, a mianowicie Prezydium Zarządu Oddziału w Olsztynie (Hanna Okońska – przewodnicząca, Elżbieta Budnik – sekretarz, Monika Hrynkiewicz – skarbnik), oddziałowa Komisja Rewizyjna (Irena Suchta – przewodnicząca, Małgorzata Dumkiewicz – członek) oraz przewodniczący kół: Janina Kozłowska (Bartoszyce), Regina Nowak (Nidzica), Grażyna Rajchert (Działdowo), Halina Kirjew (Dobre Miasto), Danuta Treszczyńska (Giżycko). Na zebranie została też zaproszona Jadwiga Hajduk z Korsz.

Przewodnicząca Oddziału Hanna Okońska przedstawiła najważniejsze działania podjęte przez Zarząd Oddziału w minionym roku, przypomniała plan pracy na 2012 r. oraz statutowe zadania podejmowane przez oddział. Elżbieta Budnik, pełniąca jednocześnie funkcję administratora bazy członków w województwie warmińsko-mazurskim, omówiła stan bazy członków oraz przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów. Sprawy finansowe przedstawiła Monika Hrynkiewicz. Prezydium zaproponowało zebranym sposoby uregulowania spraw członkowskich i składkowych. Do kół zostały rozesłane raporty z bazy członków z prośbą o weryfikację i uzupełnienie danych.

Podczas spotkania Zarząd Oddziału jednogłośnie powołał Koło w Korszach. Podziękowaliśmy też za dotychczasową współpracę Janinie Kozłowskiej, która od jesieni tego roku pełni funkcję skarbnika w nowo powstałym Oddziale w Bartoszycach.

Zostały też omówione przygotowania do wrześniowej konferencji „Kulturowe aspekty funkcjonowania bibliotek w przestrzeni społecznej”.

Dokumentacją fotograficzną zajęła się Regina Nowak – Przewodnicząca Koła w Nidzicy.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy!

Zarząd Oddziału w Olsztynie.