Kulturowe aspekty funkcjonowania bibliotek w przestrzeni społecznej

Szanowni Państwo! 

Zarząd Oddziału SBP w Olsztynie organizuje we wrześniu 2012 roku konferencję naukową pt. Kulturowe aspekty funkcjonowania bibliotek w przestrzeni społecznej. W związku z powyższym mamy przyjemność zaprosić do współpracy członków Stowarzyszenia oraz wszystkich bibliotekarzy. Tematy referatów wraz z krótkimi streszczeniami (do ½ strony A4) można nadsyłać na adres oddział_sbp_olsztyn@wp.pl do 20 czerwca 2012 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru nadesłanych propozycji tematycznych referatów, które zostaną wygłoszone podczas konferencji, o czym powiadomi e-mailem do końca czerwca br.

Zgłoszenie powinno zawierać: 

  • imię i nazwisko, tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy prelegenta,
  • tytuł referatu oraz streszczenie (do ½ strony A4),
  • temat referatu powinien być spójny z tematem konferencji.

Wytyczne do wystąpienia:

  • 15-minutowe wystąpienie (maksymalnie 5 stron maszynopisu),
  • możliwość wykorzystania prezentacji PPT podczas wystąpienia,
  • referaty mogą zawierać wyniki badań własnych lub omówienie problemów, z jakimi spotykają się biblioteki i ich pracownicy.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji!

W imieniu Zarządu Oddziału SBP w Olsztynie
Hanna Okońska (Przewodnicząca Oddziału)