Konkurs na „Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza Roku 2011” rozstrzygnięty.

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie uczestniczył w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2011. Pierwszy etap Konkursu w naszym województwie został zrealizowany i jego efektem jest wybór „Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza Roku 2011.”

Kandydatów spełniających określone kryteria proponowały instytucje, urzędy, rada pedagogiczna, dyrekcje bibliotek oraz koła SBP. Do Konkursu zgłoszono siedem osób;

  • Elżbietę Dziubińską, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu wytypował Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski;
  • Janinę Kozłowską, kierownika Oddziału dla dzieci Młodzieży MBP w Bartoszycach zgłosiła Jolanta Dorota Dowejko, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Bartoszycach;
  • Janinę Łazicką, kierownika Wydziału Automatyzacji Procesów Bibliotecznych w Warmińsko- Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie oraz
  • Hannę Okońską, kierownika Wydziału Współpracy ze Środowiskiem w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie zgłosiła Sylwia Czacharowska, dyrektor W-MBP w Olsztynie;
  • Dorotę Paleń-Krajewską, dyrektor MBP w Lidzbarku Warmińskim wybrało Koło Miejskie SBP w Lidzbarku Warmińskim;
  • Ewę Romejko, kierownika filii Abecadło Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zgłosiła dyrektor MBP
    w Olsztynie Danuta Pol-Czajkowska;
  • Marię Tuczyńską dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rynie wybrało Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z Giżycka.

Komisja Konkursowa w składzie Małgorzata Szymańska-Jasińska, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (przewodnicząca),  Andrzej Marcinkiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Sylwia Czacharowska, dyrektor Warmińsko- Mazurskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Danuta Pol-Czajkowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Wiesława Borkowska-Nichthauser, przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie Renata Pietrulewicz, sekretarz ZO SBP w Olsztynie wybrała Panią Elżbietę Dziubińską „Warmińsko-Mazurskim Bibliotekarzem Roku 2011.”

Komisja Konkursowa proponując jedną osobę (takie są reguły konkursu) przeżywała trudny moment, ponieważ zgłoszeni bibliotekarze w znaczący sposób wyróżniają się w aktywizowaniu czytelnictwa w naszym województwie, w unowocześnianiu form pracy, wprowadzaniu zmian w bibliotekarstwie. Zasługują na uwagę i nagrodę.