Nowe Koło w Giżycku

Dnia 21 marca 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Giżycku odbyło się zebranie założycielskie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W spotkaniu z ramienia Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego uczestniczyła Przewodnicząca Wiesława Borkowska – Nichthauser oraz wiceprzewodnicząca Elżbieta Budnik. Do koła wstąpiło 13 osób z terenu miasta i powiatu giżyckiego. 

Spośród zebranych wybrano władze koła:

  • przewodnicząca – Danuta Treszczyńska;
  • sekretarz – Maria Tuczyńska
  • skarbnik – Teresa Chandoszko.

Podczas spotkania głos zabrała przewodnicząca Okręgu przedstawiając w skrócie działalność SBP w Olsztynie oraz ustosunkowała się do projektu ustawy o bibliotekach, a także wiceprzewodnicząca, która omówiła prowadzenie dokumentacji koła. Na zakończenie ustalono termin spotkania zarządu koła w celu opracowania planu pracy, postanowiono także o wyjeździe na musical do Ełku oraz o obchodach Dnia Bibliotekarza.