Statuetka Św. Jakuba dla Danuty Koniecznej

W dniu 21 stycznia 2011 r. Dr Danuta Konieczna, wieloletnia dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (obecnie wicedyrektor) otrzymała prestiżową nagrodę – statuetkę Św. Jakuba – przyznaną przez Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza w kategorii Nauka.

Oto kilka faktów, bliżej przedstawiających naszą znakomitą koleżankę: 

  • Absolwentka I LO im. A. Mickiewicza w Olsztynie, ukończyła bibliotekoznawstwo i informatykę na Uniwersytecie Warszawskim, a pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Łódzkim.
  • Ceniony wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, wcześniej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Obecnie wykłada na studiach podyplomowych.
  • Autorka około 50 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
  • Członek komisji egzaminacyjnej dla dyplomowanych bibliotekarzy przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Jako dyrektor największej biblioteki naukowej w regionie zajmowała się wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej Biblioteki, implementacją systemu bibliotecznego Aleph 5.14.5, tworzeniem ujednoliconych baz danych, integracją zespołów pracowniczych Biblioteki ART oraz Biblioteki WSP; była autorką „Programu użytkowego nowego gmachu Biblioteki UWM”. Aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z jej budową, opracowując m.in. projekt grantu ze środków unijnych (ZPORR) na jej wyposażenie. Nowy budynek Biblioteki UWM został oddany do użytku 15.10.2007 roku.
  • Działalność społeczna: członek SBP, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w latach 1985-1989, członek Zarządu Głównego (przewodnicząca Komisji Wydawniczej), członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa SBP (1992-), członek redakcji Roczników Bibliotecznych (1997-), członek Sekcji Komunikacji Naukowej PAN (2003-2006); od 1989 r. członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (kadencja 2003-2006, 2006-2009).

 

oprac. Wiesława Borkowska-Nichthauser

W imieniu wszystkich bibliotekarzy bardzo serdecznie gratulujemy.