Wojewódzki Dzień Bibliotekarza – 28.05.2010 r.

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie 28.05.2010 r. zorganizowały coroczne majowe spotkanie – konferencję dla bibliotekarzy różnych typów bibliotek. Gościliśmy w tym dniu w starym ratuszu wielu znaczących gości, m.in. Janusza Smolińskiego, Sekretarza Województwa Urzędu Marszałkowskiego, Marię Burchard, Koordynatora Realizacji Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 z ZG SBP, Jacka Wojnarowskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Panie Ewę Baczko i Łucję Krzyżanowską doktorantki z Instytutu Socjologii UW oraz wielu dyrektorów i pracowników bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego. Na spotkanie zostały zaproszone osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, pracownicy bibliotek zainteresowani konferencją, jak również nasi sympatycy.

Integracyjna dla naszego środowiska konferencja przybliżyła działania SBP na rok 2010 (Maria Burchard), zadania i stan realizacji Programu Rozwoju Bibliotek ( Jacek Wojnarowski), badania jakościowe bibliotek przeprowadzone na zlecenie FRSI w 2008 (Łucja Krzyżanowska i Anna Boczko).

Ponownie dziękuję wszystkim prelegentom za interesujące wystąpienia i udział w naszych uroczystościach, a uczestnikom za sympatię oraz wspieranie środowiskowe SBP.

Szczególne podziękowania kieruję do Andrzeja Marcinkiewicza, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za dofinansowanie oraz współorganizowanie Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza.

 

 

Wiesława Borkowska-Nichthauser