Basia Samulowska-Dramińska – „Zasłużona dla Kultury Polskiej”

Podczas wojewódzkiej inauguracji roku kulturalnego 2010/2011, która odbyła się w dniu 8 października br. w Teatrze im. Aleksandra Serwuka w Elblągu, honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wyróżniona została Barbara Samulowska-Dramińska. Z tej okazji chcemy przybliżyć postać naszej koleżanki.

Barbara Samulowska-Dramińska od 1991 roku prowadzi specjalistyczną bibliotekę naukową z zakresu rybactwa śródlądowego i nauk o wodzie. Biblioteka ta ma unikalny charakter ze względu na gromadzenie wyspecjalizowanego piśmiennictwa, również XIX-wiecznego. Pracuje przy gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów. Instruuje czytelników i użytkowników informacji naukowej, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi bibliotekami. Jest współautorką cyklicznych bibliografii piśmiennictwa z zakresu limnologii i rybactwa. Współpracuje z Działem Wydawnictw IRS oraz pracuje przy organizacji konferencji naukowych.

Barbara Samulowska-Dramińska kontynuuje szczytne tradycje rodzinne. Jej Pradziadek Andrzej Samulowski był poetą ludowym, działaczem oświatowym i społecznym, założył w Gietrzwałdzie pierwszą polską księgarnię na Warmii. Księgarzem była również Mama Brygida Samulowska, zarówno w Gietrzwałdzie, a następnie przez wiele lat w Księgarni Akademickiej w Olsztynie.

W 2003 r. na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Barbara Samulowska-Dramińska otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa, za osiągnięcia w pracy zawodowej, za działalność społeczną. Posiada też Honorową Odznakę SBP i Medal za zasługi dla SBP.

  • przebieg działalności w SBP:

od 1992 – członek SBP
1997 – 2005 – Zarząd Koła Miejskiego SBP w Olsztynie – skarbnik
2005 – 2009 – Zarząd Okręgu SBP w Olsztynie – skarbnik
2009 – – członek Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie

prace przy organizacji:
– Dnia i Tygodnia Bibliotekarza i Bibliotek,
– Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza,
– konferencji bibliotecznych
– wycieczek szkoleniowych (Wilno – Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Warszawa – BUW, Gdańsk – Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego i inne)
– spotkań integracyjnych, plenerowych
– zainicjowanie oraz prace przy koncepcji i redakcji strony internetowej olsztyńskiego okręgu SBP

 

Serdecznie gratulujemy osiągnięć zawodowych.